Faglighed, Fordybelse og Fællesskaber i almenundervisningen på Hvidovre Ungdomsskole

Lærerne og personalet i almenundervisningen på Hvidovre Ungdomsskole arbejder ud fra et fælles defineret mind-set: 

Faglighed:

•    Møde eleverne der, hvor de er dvs. at tage udgangspunkt i elevernes medbragte kompetencer og tilføre nye.

•    Styrke elevernes selvværd og give dem succesoplevelser.

•    Give eleverne ansvar for egen og andres læring.

Fordybelse:

•    Fordybelse er, at undersøge et bestemt område el. fag med nysgerrighed og interesse.

•    Fordybelse = Ro, medbestemmelse og styrket interesse.

Fællesskaber:

•    Plads til alle.

•    Godt fællesskab skaber gode rammer for læring og udvikling.

•    Fællesskabet styrker de sociale kompetencer.

 


Senest opdateret 10. september 2015
Overenskomst for lærere i Ungdomsskolen

Lærervejledning for timelærere

Læringsplan 
- pdf-dokument; gem det på din computer, udfyld det og send det til Ungdomsskolen

Læringsplan 
- blankt word dokument: gem det på din computer, udfyld det og send det til ungdomsskolen@(if you can see this please update your browser)hvidovre.dk

Evaluerende samtale med timelærere - skema


Budgetansøgning - word-dok ell. pdf-dokHvidovre Ungdomsskole
Bødkerporten 1B, 1. tv. 
2650 Hvidovre 

Tlf: 3647 2650
Ungdomsskolen@(if you can see this please update your browser)hvidovre.dk

EAN: 5790000398041
BANK: Reg.nr.4183 ktnr.10765765

Her hos os kan du betale med MobilePay på mobilnummer:
61 91 69 35 (Gælder ikke ved indbetaling til rejser)


KONTORETS ÅBNINGSTID

Mandag til torsdag kl. 8.00 til 16.00
Fredag kl. 8.00 til 13.00


TILSYN MED FRITIDSUNDERVISNINGEN

Tilsyn mandag: Kristoffer & Sara
Tilsyn tirsdag: Kristoffer & Louise
Tilsyn onsdag: Kristoffer & Dorte
Tilsyn torsdag: Sara & Caroline