VELKOMMEN SOM LÆRER I UNGDOMSSKOLEN

Personalehåndbog

Her finder du information om de vigtigste emner, man skal vide noget om, når man er ansat på Hvidovre Ungdomsskole.

Nedenstående er blot et uddrag.

Du kan downloade hele personalehåndbogen her


Har du spørgsmål?
I det daglige kan du kontakte skolens administration på Bødkerporten 

kl. 8 til 16 - fredag kun til kl. 13

via telefon på 36 47 26 50
eller via e-mail på ungdomsskolen@hvidovre.dk.

EAN Nr. 5790000398041

 Din fagforening:
Uddannelsesforbundet har overenskomstdækningen i Ungdomsskolen. Tillidsrepræsentant er Lisbet Petersen, der er ansat som lærer i Heltidsundervisningen. Lisbet træffes på telefon: 36 47 26 50.


Ansættelsesbrev og løn:
Ved dit holds start får du et ansættelsesbrev. Du får ligeledes en elevmødeliste og et skema til læringsplan (som også kan downloades).


Elevmødeliste:
Elevmødelisten skal føres ved hver læringsgang, når I starter, således at det fremgår, hvor mange elever, der har deltaget i læringsrummet, om der er meldt afbud o.l.

Husk løbende at opdatere elevernes mobil nr., så de kan bruges, når eleverne skal kontaktes.

Elevmødelisten gælder fra d. 16. i en måned til d. 15 i næste måned. Du får en ny for hver lønperiode.

Elevmødelisten afleveres/mailes til kontoret d. 15. i hver måned.
Husk underskrift.

Elevmødelisten ligger til grund for indberetningen af din løn, som kommer til udbetaling ved udgangen af måneden. D.v.s at undervisning for perioden 16. september - 15. oktober indberettes 16. oktober og udbetales 31. oktober - men kun hvis du har indsendt rettidigt.


Aktuelle lønsatser

kan du se på www.uddannelsesforbundet.dk


Opsigelsesvarsel:
Det gensidige opsigelsesvarsel for timelønnede lærere ved ungdomsskolen er fra dag til dag. Dette betyder også, at det ikke er nødvendigt med en frigørelsesattest; du skal blot vise dit ansættelsesbrev i A-kassen.


Læringsmaterialersmaterialer og kopiering:
Skolen har læringsmaterialer til en række af vores fag. Forud for sæsonstart (typisk på det første lærermøde) skal du via dit budget ønske de materialer du har behov for, så vi kan levere dem hurtigst muligt til dig. Har du særlige ønsker til materialer har vi mulighed for at opfylde dem efter konkret aftale med Lise Zaar.

Har du brug for at kopiere materiale, kan du enten kopiere på Ungdomsskolen på Bødkerporten 6A indenfor kontortiden (kl. 8 - 16, fredag til kl. 13). Ungdomsskolen afholder udgiften til kodaafgifter, men vær opmærksom på, at du kun i begrænset omfang må kopiere andres materiale.


Nyhedsbrev:
For at du løbende kan være orienteret om, hvilke aktiviteter vi har i Ungdomsskolen, udsender vi i løbet af sæsonen forskellige informationer via Nyhedsbreve. Disse informationer er både rettet til dig som lærer OG til eleverne. Det er derfor vigtigt at du i dit læringsrum videregiver disse informationer til dine elever ved først givne lejlighed.


Sygdom eller fravær:
Hvis du bliver syg eller må aflyse af andre årsager, skal du hurtigst muligt give besked til kontoret. Vi har så mulighed for at finde en vikar eller aflyse dit hold. Kender du en egnet vikar er du meget velkommen til at henvise til os, men du må ikke selv sætte en vikar på dit hold. Der udbetales IKKE løn under sygdom, men du kan få en dagpengeerklæring, hvis du har brug for det.

Du skal bede dine elever give dig besked, hvis de bliver syge eller ikke kan komme til undervisning. Tilsvarende må du selv ringe til dine elever, hvis du må aflyse undervisningen. Opret evt. en telefonkæde på holdet.Elevindflydelse:
Det er et vigtigt element i Ungdomsskolen i Hvidovre, at eleverne har reel indflydelse på vores undervisning og i hverdagen. Dette betyder, at du skal tage eleverne med i udformningen af læringsplanen og evaluering af årets læring på dit hold. Desuden kan der i årets løb komme besøg af elever fra vores elevråde), der dels vil fortælle om elevrådets arbejdet, dels indsamle ideer til næste sæson.


Tag vel imod eleverne.

 
Overenskomst for lærere i Ungdomsskolen


Nedenstående filer kan du som underviser printe ud/gemme på din computer, udfylde og sende/give til Ungdomsskolen.

Læringsplan
- pdf-dokument
- Word dokument

Budgetansøgning
- pdf-dokument 
- Word dokument

Ved brand
-
Brandinstruks

Efter dit hold er slut:
- Evalueringsplan - PDF
- Evalueringsplan - Word

Dokumenterne sendes til:
ungdomsskolen@(if you can see this please update your browser)hvidovre.dk


 

 Hvidovre Ungdomsskole
Bødkerporten 1B, 1. tv.
2650 Hvidovre 

Tlf: 3647 2650
Ungdomsskolen@(if you can see this please update your browser)hvidovre.dk

EAN: 5790000398041
BANK: Reg.nr.4183 ktnr.10765765

Her hos os kan du betale med MobilePay på mobilnummer:
61 91 69 35 (Gælder ikke ved indbetaling til rejser)


KONTORETS ÅBNINGSTID

Mandag til torsdag kl. 8.00 til 16.00
Fredag kl. 8.00 til 13.00