UNGDOMSSKOLENS AKTIVITETER

Ungdomsskolens samlede virksomhed omfatter almenundervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning, undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og samfundsforhold, undervisning i færdselslære og knallertkørsel og andre aktiviteter, som indgår i Kommunens ungdomspolitik.

Ungdomsskolen i Hvidovre omfatter også en heltidsundervisning.

Almen området - Fritidsundervisning
Her optages unge fra Hvidovre fra 6. klasse og indtil det 21. år.

Den almene fritidsundervisning udbydes fra ultimo september til ca. 1. april.

I skoleåret 2011/2012 deltog 1913 elever på mindst én aktivitet fordelt med 986 drenge og 927 piger.
Der var 3315 ”holdelever”, d.v.s. elever, der blev talt med på flere hold.

Der blev tilbudt 273 holdaktiviteter og gennemført 189 hold.

Ungdomsskolens almene fritidsundervisning varetages af ca. 75 timelønnede lærere.


Det Specialiserede område - Heltidsundervisningen
Denne omfatter Ungdomsskolens dagundervisning, der er et tilbud til nogle af de unge på 8.- 9. klassetrin, som ikke kan rummes af folkeskolen.

Undervisningen omfatter hele folkeskolens fagrække, idet vi dog ikke har valgfag. Det er vores ambition, at alle elever går til FSA.

Dagundervisningen kan tilbyde undervisning i et tæt og trygt miljø med faste rammer og megen voksenkontakt.


Alle elever visiteres til Dagundervisningen via Det centrale Visitationsudvalg. Baggrunden for elevernes visitation til Dagundervisningen er f.eks.:

  • Mange og hyppige skoleskift
  • Skulkerier
  • Faglige problemer
  • Konflikter med lærere og kammerater
  • Forstyrrende/provokerende adfærd
  • Socialt belastede hjemlige forhold
  • Manglende opbakning og stimulering


Dagundervisningen råder over 12 pladser, og elever indskrives løbende gennem skoleåret. Dagundervisningen modtager elever på 8.-9. klassetrin, mens allerede indskrevne elever kan fortsætte i 10. klassetrin.

Dagundervisningen følger det almindelige skoleår.

Skoledagen ligger hver dag fra 8.15. Ugeskemaet omfatter 28 lektioner.


Udviklingsafdelingen
Her tilrettelægges særlige undervisningstilbud til unge, der af forskellige grunde ikke får færdiggjort deres FSA, ikke er uddannelsesparate, eller af andre grunde ikke kan genneføre en ungdomsuddannelse.

Undervisningstilbuddene etableres ofte i tæt samarbejde med UU vejledningen eller Jobcentret/Ungeindsatsen.

Afdelingen gennemfører også andre korterevarende kursustilbud som fx Juniorpædagog, Mandagsklubben, særligt sprogtilbud til 2sprogede sent ankomne unge o.l. 
Hvidovre Ungdomsskole
Bødkerporten 1B, 1. tv.
2650 Hvidovre 

Tlf: 3647 2650
ungdomsskolen@(if you can see this please update your browser)hvidovre.dk 


EAN: 5790000398041 

BANK: Reg.nr.4183 ktnr.10765765

Her hos os kan du betale med MobilePay på mobilnummer:
61 91 69 35 (Gælder ikke ved indbetaling til rejser)

Ungdomsskolen kan modtage indbetalinger via netbank. Vi har desværre ikke mulighed for at modtage dankortbetaling.


KONTORETS ÅBNINGSTID

Mandag til torsdag kl. 8.00 til 16.00
Fredag kl. 8.00 til 13.00